Algemene Voorwaarden

Om de afspraak zo goed mogelijk te laten verlopen, hanteer Praktijk Topfit  een aantal algemene voorwaarden en heeft een privacy policy.  Als u online boekt of het contactformulier invult, gaat praktijk Topfit ervanuit dat u zowel van de algemene voorwaarden als het privacy policy kennis heeft vernomen en hiermee akkoord gaat.

 Behandelingen

 • Behandelingen zijn alleen op afspraak;
 • Een doorverwijzing van een arts is niet nodig;
 • Als u onder behandeling bent van een arts, specialist of fysiotherapeut, verzoekt Praktijk Topfit alvorens te komen, met hen in overleg te gaan of u  een massage mag ondergaan;
 • Tijdens de intake en de behandelingen wordt u geacht naar waarheid de vragen te beantwoorden. Praktijk Topfit is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit niet door u genoemde symptomen, blessures of aandoeningen tijdens het algehele onderzoek en/of tijdens de behandelingen;
 • Bij wijzigingen in uw situatie, bent u verantwoordelijk om dit door te geven alvorens een behandeling start;
 • Praktijk Topfit stelt geen diagnoses;
 • Tijdens het algehele onderzoek of tijdens een behandeling, kan Praktijk Topfit bij twijfel, het consult afbreken en u vragen contact op te nemen met uw huisarts of met een fysiotherapeut. U  krijgt van Praktijk Topfit een brief mee met de bevindingen. Als de arts of fysiotherapeut u  onderzocht heeft en u mag gemasseerd worden, bent u van harte welkom;
 • Als u een afspraak heeft en er is sprake van een algehele of specifieke contra-indicatie (zie kopje contra-indicaties), dan wordt de behandeling gestopt en de afspraak voor 50% gedeclareerd. Neem daarom bij twijfel altijd eerst contact op met uw huisarts of met Praktijk Topfit;
 • In verband met de hygiëne wordt geacht dat u gedoucht bent, voordat u naar de praktijk komt;
 • Praktijk Topfit zorgt voor schone handdoeken, dus deze hoeft u niet mee te nemen;
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn. Bij het te laat komen, gaat dit van de tijd van de afspraak af.
 • De tijd van de korte sessie is tussen de 25-35 minuten. De tijd van de lange sessie is tussen de 55-65 minuten.  De tijd van de behandeling wordt door de masseur bepaalt en is altijd inclusief aankomst en vertrek van de cliënt;
 • Strippenkaarten en trajecten zijn persoonsgebonden;
 • Tijdens de behandeling wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten of op stil te zetten
 • Praktijk Topfit heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. 

 Contra-indicaties

 • Voor massage zijn er ook contra-indicaties, zowel algehele als plaatselijk. Bij deze symptomen, ziektes mag helemaal niet (bij algehele) of alleen het betreffende lichaamsdeel (plaatselijk) niet gemasseerd worden

 Algehele contra-indicaties zijn:

 • koorts
 • Algemene infectieziekten (ook griep en keelontsteking)
 • te véél pijn
 • extreme vermoeidheid en uitputting
 • onverklaarbare gewichtsverlies
 • Een besmettelijke huidaandoening

Plaatselijk contra-indicaties zijn o.a.:

 • Vaataandoeningen zoals o.a. trombose
 • ontstekingen
 • zwangerschap
 • medicatie

Verhindering

 • Annuleren van afspraak is kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Bij afmelding korter dan 24 uur wordt 100% in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van de masseur meldt deze dat zo spoedig mogelijk aan u en plant gelijk een nieuwe afspraak.

 Facturering en betaling

 • Facturen kunnen gelijk contant betaald worden of achteraf via overboeking;
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de rekening van Praktijk Topfit te zijn overgemaakt;
 • Wanneer na 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, wordt een herinnering gestuurd. Is de rekening naar 30 dagen niet betaald wordt er rente in rekening gebracht. De in rekening te brengen rente bedraagt 1,5 procent over het bedrag van de rekening;
 • Wanneer twee maanden na factuurdatum geen (volledige) betaling is ontvangen wordt de vordering uit handen gegeven. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief de verschenen rente, te vermeerderen met de BTW. De incassokosten zijn voor rekening van de cliënt.

Geldigheidsduur strippenkaarten en trajecten

 • Strippenkaarten zijn vanaf 2022 vanaf factuurdatum 2 jaar geldig (dus bijvoorbeeld kaart aangeschaft op 1-1-2022 is geldig tot 1-1-2024)
 • Strippenkaarten die verkocht zijn voor 2022 zijn geldig tot 1 januari 2024
 • Trajecten zijn vanaf 2022 vanaf factuurdatum 6 maanden geldig (dus bijvoorbeeld traject aangeschaft op 1-1-2022 is geldig tot 1-7-2022)
 • Trajecten gekocht voor 2022 zijn geldig tot 1 januari 2023.

Tarieven

 • Bedragen zijn inclusief bruto, vrijgesteld van het BTW-tarief van 21%.
 • De tarieven kunnen meerdere keren per  jaar worden bijgesteld.

 Aansprakelijkheid

 • Praktijk Topfit  kan op geen enkele wijzen aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van de cliënt;
 • Behandeling geschiedt op eigen risico. Eventuele aansprakelijkheid van de masseur van Praktijk Topfit is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de masseur is gedekt.
 • Praktijk Topfit is aangesloten bij de NGS klachtenservice WKKGZ (zie klachtenregeling of de folder in de praktijk)